sale.vinacraft@gmail.com
090.138.8781
090.138.8781 - 090.139.8781

“Top DIY Website in Vietnam" theo Twinkl

Lượt xem: 170

Vinacraft - Thủ Công VIệt Nam vừa được chọn vào “Top DIY Website in Vietnam"  theo đánh giá của Twinkl 

Vinacraft đã được đề cập vào bài blog “Hướng dẫn làm quà handmade ý nghĩa: Tạo bất ngờ cho người bạn yêu" đã 

được đăng tải bởi nhà xuất bản giáo dục quốc tế Twinkl trong “Chiến dịch Quà tặng ”. 

 Nếu bạn chưa biết thì Twinkl có hơn 10 triệu lượt đăng ký trên toàn thế giới và các trang web của chúng mình được hơn 6 triệu người dùng truy cập mỗi tháng.

Cùng kết nối với Vinacraft và Twinkl nhé bạn