facebook.com/ctvinacraft
sale.vinacraft@gmail.com
090.138.8781
youtube.com/c/vinacraftcompany
0909.434.081
» Video

Hướng dẫn làm lịch hộp Calendar

Lượt xem: 942

Bạn có muốn làm một cuốn lịch để bàn theo phong cách hoàn toàn mới không.

Bộ kit lịch và tất cả nguyên vật liệu đều có tại Vinacraft nhe!

Cùng coi qua clip hướng dẫn này nhé