facebook.com/ctvinacraft
sale.vinacraft@gmail.com
090.138.8781
youtube.com/c/vinacraftcompany
0909.434.081

Hướng dẫn làm khung tranh quilling "Up"

Lượt xem: 286

Hi mọi người, hôm nay Vinacraft lại đem đến một hướng dẫn mới về làm thủ công. Đó là làm khung tranh quilling, với những fan bộ phim "Up" thì quen thuộc quá rồi nhỉ.

Vinacraft có bán sản phẩm đã hoàn thành và bán bộ kit bao gồm các nguyên vật liệu để làm nên sản phẩm này. Thì đối với những bạn muốn tự tay làm Vinacraft có video hướng dẫn làm nhé!