facebook.com/ctvinacraft
sale.vinacraft@gmail.com
090.138.8781
youtube.com/c/vinacraftcompany
0909.434.081

Hướng dẫn làm cây mai bằng vải voan

Lượt xem: 2234

Vải voan một chất liệu có giãn kết hợp thêm kẽm và mọi thứ linh tinh bạn sẽ được một chậu hoa cực chất

Cùng Vinacraft xem cách làm nhé